I miss the opportunity to duplicate a sheet document that I have as a template and then create new sheet documents from it. It would be great to load a TEMPLATE sheet and produce a new document with its own name and send it to customers automatically.
Chýba mi možnosť duplikovať sheet dokument, ktorý mám ako template a z neho ďalej vytvárať nové sheet dokumenty. Bolo by úžasné načítať TEMPLATE sheet a zneho vyrobiť nový dokument s vlastným názvom a to automatizovane odosielať zákazníkom.
--------------------------------------------